CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT CỬA

FR1200

FR1200

Giá: Liên hệ
FR1300

FR1300

Giá: Liên hệ
F18

F18

Giá: Liên hệ
SF400

SF400

Giá: Liên hệ
X8s

X8s

Giá: Liên hệ
SC105

SC105

Giá: Liên hệ
FV350

FV350

Giá: Liên hệ
F22

F22

Giá: Liên hệ
FaceDepot 7B

FaceDepot 7B

Giá: Liên hệ
SpeedFace-V5

SpeedFace-V5

Giá: Liên hệ
SpeedFace–H5

SpeedFace–H5

Giá: Liên hệ
FaceDepot-7A

FaceDepot-7A

Giá: Liên hệ
MK-V/MK-H

MK-V/MK-H

Giá: Liên hệ
WRF100

WRF100

Giá: Liên hệ
MR100 / MR101

MR100 / MR101

Giá: Liên hệ
FR1200

FR1200

Đầu đọc vân tay với giao diện kết nối RS485 – FR1200

Giá: Liên hệ
FR1300

FR1300

Đầu đọc phụ kết nối RS485, thẻ RFID và mật khẩu – FR1300

Giá: Liên hệ
F18

F18

Thiết bị kiểm soát truy cập vân tay độc lập – F18

Giá: Liên hệ
SF400

SF400

Thiết bị Chấm công & Kiểm soát truy cập vân tay dựa trên IP – SF400

Giá: Liên hệ
X8s

X8s

Đầu đọc kiểm soát cửa vân tay độc lập – X8s

Giá: Liên hệ
SC105

SC105

Thiết bị kiểm soát truy cập với giao diện thẻ và màn hình màu TFT – SC105

Giá: Liên hệ
FV350

FV350

Thiết bị độc lập nhận dạng đa sinh trắc học Ven tay & Vân tay – FV350

Giá: Liên hệ
F22

F22

Chấm công vân tay & kiểm soát cửa – F22 zkteco

Giá: Liên hệ
FaceDepot 7B

FaceDepot 7B

Kiểm soát truy cập bằng khuôn mặt với công nghệ visible light -FaceDepot -7B

Giá: Liên hệ
SpeedFace-V5

SpeedFace-V5

SpeedFace – V5 – Kiểm soát truy cập bằng khuôn mặt

Giá: Liên hệ
SpeedFace–H5

SpeedFace–H5

SpeedFace–H5 – Kiểm soát truy cập bằng khuôn mặt

Giá: Liên hệ
FaceDepot-7A

FaceDepot-7A

FaceDepot-7A Thiết Bị Chấm Công Kiểm Soát Cửa Ngoài Trời

Giá: Liên hệ
MK-V/MK-H

MK-V/MK-H

Thiết bị kiểm soát truy cập độc lập bằng kim loại – MK-V/MK-H

Giá: Liên hệ
WRF100

WRF100

Đầu đọc không dây với tần số 433 MHz và Wiegand – WRF100

Giá: Liên hệ
MR100 / MR101

MR100 / MR101

Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập bằng kim loại – MR100 / MR101

Giá: Liên hệ

Hotline

028 3834 2217