Visible Light

G4[TI]

G4[TI]

Giá: Liên hệ
G4[TD]

G4[TD]

Giá: Liên hệ
G4[QR]

G4[QR]

Giá: Liên hệ
SpeedFace M4

SpeedFace M4

Giá: Liên hệ
G4[TI]

G4[TI]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học & phát hiện nhiệt độ hình ảnh nhiệt trên nền tảng Android – G4[TI]

Giá: Liên hệ
G4[TD]

G4[TD]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học & phát hiện nhiệt độ – G4[TD]

Giá: Liên hệ
G4[QR]

G4[QR]

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt đa sinh trắc học Android với máy quét mã QR – G4[QR]

Giá: Liên hệ
SpeedFace M4

SpeedFace M4

≫ Sử dụng công nghệ Visible Light

≫ Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

≫ Nhiều phương thức nhận diện

≫ Bổ sung ánh sáng với độ sáng có thể điều chỉnh

≫ Góc nhận diện lòng bàn tay rộng

Giá: Liên hệ

Hotline

1900 545416