ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH

8LK-KP (BK) UNIT

8LK-KP (BK) UNIT

Giá: Liên hệ
DCK-60-1P (BK) CONSOLE

DCK-60-1P (BK) CONSOLE

Giá: Liên hệ
ITK-32TCG-1P (BK) TEL

ITK-32TCG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-8TCGX-1P (BK) TEL

ITK-8TCGX-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-24CG-1P (BK) TEL

ITK-24CG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-32LCG-1P (BK) TEL

ITK-32LCG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-8LCG-1P (BK) TEL

ITK-8LCG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-8LCX-1P (BK) TEL

ITK-8LCX-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-12DG-1P (BK) TEL

ITK-12DG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-12D-1P (BK) TEL

ITK-12D-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-6DG-1P (BK) TEL

ITK-6DG-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
ITK-6D-1P (BK) TEL

ITK-6D-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
DTK-24D-1P (BK) TEL

DTK-24D-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
DTK-12D-1P (BK) TEL

DTK-12D-1P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
DTZ-8LD-3P (BK) TEL

DTZ-8LD-3P (BK) TEL

Giá: Liên hệ
8LK-KP (BK) UNIT

8LK-KP (BK) UNIT

Module mở rộng IP 8 phím giám sát.

Giá: Liên hệ
DCK-60-1P (BK) CONSOLE

DCK-60-1P (BK) CONSOLE

Bàn giám sát cho điện thoại NEC DT530/DT930

Giá: Liên hệ
ITK-32TCG-1P (BK) TEL

ITK-32TCG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-8TCGX-1P (BK) TEL

ITK-8TCGX-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài SV9100, Sv9300, Sv9500

Giá: Liên hệ
ITK-24CG-1P (BK) TEL

ITK-24CG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-32LCG-1P (BK) TEL

ITK-32LCG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, Sv9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-8LCG-1P (BK) TEL

ITK-8LCG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-8LCX-1P (BK) TEL

ITK-8LCX-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-12DG-1P (BK) TEL

ITK-12DG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP dùng cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-12D-1P (BK) TEL

ITK-12D-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-6DG-1P (BK) TEL

ITK-6DG-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
ITK-6D-1P (BK) TEL

ITK-6D-1P (BK) TEL

Điện thoại IP cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
DTK-24D-1P (BK) TEL

DTK-24D-1P (BK) TEL

Điện thoại kỹ thuật số cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

Giá: Liên hệ
DTK-12D-1P (BK) TEL

DTK-12D-1P (BK) TEL

Điện thoại kỹ thuật số cho tổng đài NEC SV9100, SV9300, SV9500

 

Giá: Liên hệ
DTZ-8LD-3P (BK) TEL

DTZ-8LD-3P (BK) TEL

Điện thoại kỹ thuật số cho tổng đài SV9100

Giá: Liên hệ

Hotline

1900545416