License cho tổng đài KX-NS300

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:License

Trạng thái:Còn hàng

Bảo hành:-

Mô tả:

License cho tổng đài KX-NS300

Các License cho tổng đài KX-NS300

 

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

KX-NSF990

Activation key kích hoạt tính năng TVM (ghi âm, tính năng voicemail cao cấp) và IP trên tổng đài KX-NS300

KX-NSM701

Activation key mở rộng 1 máy nhánh IP chuẩn SIP

KX-NSM705

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn SIP

KX-NSM710

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP chuẩn SIP

KX-NSM720

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP chuẩn SIP

KX-NSM102

Activation key mở rộng 2 kênh trung kế IP (H323/SIP)

KX-NSM104

Activation key mở rộng 4 kênh trung kế IP (H323/SIP)

KX-NSM108

Activation key mở rộng 8 kênh trung kế IP (H323/SIP)

KX-NSM116

Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP (H323/SIP)

KX-NSM501

Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP-PT

KX-NSM505

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP-PT

KX-NSM510

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP-PT

KX-NSM520

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP-PT

KX-NSU001

Phần mềm tăng thời gian ghi âm

KX-NSU002

Activation key mở rộng tính năng ghi âm hai chiều hệ thống

KX-NSU003

Activation key mở rộng tính năng sao lưu tin nhắn

KX-NSE101X

Phần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di động

KX-NSE105X

Phần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di động

KX-NSE110X

Phần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di động

KX-NSE120X

Phần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di động

KX-NSM201X

Phần mềm máy nhánh 01 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM205X

Phần mềm máy nhánh 05 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM210X

Phần mềm máy nhánh 10 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSM220X

Phần mềm máy nhánh 20 kênh IP Softphone/IP-PT

KX-NSN002X

Card dùng khi kết nối NS1000 với các loại tổng đài khác như TDE/NCP … 
--> tạo thành hệ thống QSIG

KX-NSU201X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU205X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU210X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU220X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

KX-NSU301X

Phần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiều

Sản phẩm liên quan

Hotline

1900 545416