License cho tổng đài KX-TDE600

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:License KX-TDE600

Trạng thái:Còn hàng

Bảo hành:-

Mô tả:

License cho tổng đài KX-TDE600

 

Các License cho tổng đài Panasonic KX-TDE600

 

 License

Mô tả

 KX-NCS4104

 Key cho 4 kênh trung kế IP

 KX-NCS4208

 Key cho 8 thuê bao IP Softphone/IP PT

 KX-NCS4201

 Key cho 1 thuê bao IP Softphone/IP PT

 KX-NCS4508

 Key cho 8 thuê bao IP PT thường

 KX-NCS4716

 Key cho 16 thuê bao SIP

KX-NCS9101

 PA-IP soft phone

 KX-TDE6101

 Card CPU

 KX-TDES61XJ

 SD card

 KX-NCS8100XJ

 IP-softphone

 KX-NCS8102XJ

 IP-softphone

 KX-A291

 PMS 64 phòng

 KX-A292

 PMS 128 phòng

 KX-A293

 PMS 960 phòng

 KX-NCS2101XJ

 Key kích hoạt CA Basic cho 1 người dùng

 KX-NCS2105XJ

 Key kích hoạt CA Basic cho 5 người dùng

 KX-NCS2110XJ

 Key kích hoạt CA Basic cho 10 người dùng

 KX-NCS2201XJ

 Key kích hoạt CA PRO cho 1 người dùng

 KX-NCS2205XJ

 Key kích hoạt CA PRO cho 5 người dùng

 KX-NCS2210XJ 

 Key kích hoạt CA PRO cho 10 người dùng

 KX-NCS2301XJ

 Key kích hoạt CA ACD Monitor cho 1 người giám sát

 KX-NCS4102

 2 IP Trunk

 KX-NCS4501

 1 IP PT

 KX-NCS4701

 1 SIP Extension

 KX-NCS4910

 Software Upgrade 01

 KX-NCS4950

 Software Upgrade 01

 KX-NCS2140

 CA Basic 40users

 KX-NCS2149

 CA Basic 128users

 KX-NCS2240

 CA Pro 40users

 KX-NCS2249

 CA Pro 128users

 KX-NCS2401

 CA Operator 1user

Sản phẩm liên quan

Hotline

1900 545416