• image1
ZKBio WDMS

Nhà sản xuất:ZKTeco

Mã hàng:ZKBio WDMS

Trạng thái:Liên hệ

Bảo hành:12 tháng

Mô tả:

ZKBio WDMS – Phần Mềm Quản Lý Dữ Liệu Trung Gian

≫ Xuất nhập thông tin bằng USB

≫ Tự động nhập thông tin nhân sự

≫ Mô-đun MDT

≫ Cài đặt Email

≫ Cài đặt bảo mật đăng nhập & Mật khẩu

Tổng Quan ZKBio WDMS – Phần Mềm Trung Gian Quản Lý Dữ Liệu Trên Nền Tảng Website

ZKBio-WDMS

ZKBio WDMS là một phần mềm trung gian của hệ thống tổng thể dữ liệu dựa trên Web, cho phép bạn triển khai trên các máy chủ và cơ sở dữ liệu để quản lý thiết bị và giao dịch.

Quản trị viên có thể truy cập ZKBio WDMS ở bất kỳ đâu trên trình duyệt hoặc phần mềm của bên thứ ba bằng API để xử lý hàng nghìn thiết bị.

Mô-đun Phát hiện khẩu trang & Nhiệt độ (MTD) sẽ ghi lại dữ liệu nhiệt độ cơ thể và phát hiện khẩu trang mỗi khi nhân viên đi vào khu vực kiểm soát.

Hệ thống tự động nhập thông tin nhân sự thông qua cấu hình người dùng đơn giản.

Đặc Điểm

Thiết Bị Hỗ Trợ

Item Giao Tiếp Thiết Bị
 

 

 

 

 

 

2.8” and 3” TFT

*Platform: ZMM200 / ZMM210 / ZMM220 / ZLM60

 

 

 

 

 

 

 

PUSH

Silk Series: SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC

 

KF Series: KF160, KF460

MB Series: MB1000, MB2000, MB160, MB360, MB460, MB10, MB20, MB30, MBP10

VF Series: VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 IN Series: IN01, IN01-A, IN02, IN02-A, IN03, IN04, IN05, IN05-A

P Series: P160, P260

UA Series: UA100, UA200, UA300, UA400, UA500, UA760

UA860-C Series: A11-C, B3-C, S160-C, X628-C, X628-TC, U160-C, U260-C, U300-C, U560-C, U990-C

LP Series: LP400

 

 

3.5”TFT

*Platform: ZMM200 / ZMM210 / ZMM220 / ZLM60

 

 

 

PUSH

iClock Series: iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock580, iClock660, iClock660-3G, iClock680, iClock680-3G, iClock700, iClock880, iClock990

 

S Series: S500, S560, S880, S900, S922

 

 

4.3”TFT

*Platform: ZMM220 / ZMM720

 

 

PUSH

Face Series: uFace202, uFace302, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202, SFace900,uFace202 Plus, uFace302 Plus, uFace401 Plus, uFace402 Plus, uFace602 Plus, uFace800 Plus
2.4”TFT

 

*Platform: ZLM60

PUSH F22
Green Label PUSH G1, G2, G3, G3 Plus, G3-H, G4, G4L, G3 Pro
 

 

 

Visible Light Terminal

 

 

 

PUSH

FaceKiosk Series: FaceKiosk-V43, FaceKiosk-V32, FaceKiosk-H32, FaceKiosk-H21

 

Linux: MB560-VL, Horus TL1Andriod OS: Horus E1, Horus E1-RFID, Horus E1-FP

Extension Reader USB Fingerprint Reader: ZK4500, ZK8500R, ZK9500, SLK20R
Palm Scanner USB PV10R
Face Scanner USB FA10R

Sản phẩm liên quan

Hotline

1900 545416